Jadikan Organisasi

Anda Lebih

Cermat
Cekap
Cepat
Canggih
Cantik
Slider
BORANG merupakan satu platform bersepadu untuk mengurus borang beserta semua proses dan aliran kerja yang berkaitan. Selari dengan visi ke arah organisasi tanpa kertas yang efisyen. Ia dibangunkan berlandaskan prinsip setiap interaksi di sesebuah organisasi haruslah berlangsung dengan mudah, telus dan lancar. Yang pada akhirnya bertujuan untuk membantu organisasi memberi perkhidmatan terbaik kepada pengguna.

Tingkatkan Anda Dengan BORANG

%
LEBIH BAIK

Kualiti pengurusan perkhidmatan organisasi dapat dipertingkatkan dengan transformasi digital servis sedia ada

%
LEBIH MURAH

Pelbagai borang boleh dikawal selia dalam satu system bersepadu, munyumbang kepada penjimatan dalam kos keseluruhan

%
LEBIH CEPAT

Pembinaan borang dapat dipercepatkan dan masa pemprosesan serahan dapat dikurangkan dengan signifikan 

Antara Organisasi Yang Mempercayai BORANG

epf
tpm
SME-Corporation-Malaysia
jpsm